Taxation References Keywords

Magandang Buhay, Katax! 

Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na salita upang mahanap ang impormasyon na kailangan mo ukol sa buwis o tax. Gamitin ang salita sa pahinang "Taxation References". 

Application for Tax Case Engagement 
TIN Application for Tax Identification Number
ATP  Authority to Print Receipts
BOA Registration of Books of Accounts 
LOA Letter of Authority
RDO Transfer of Revenue District Office