Expanded Withholding Tax Deficiency? Know how to reduce it by clicking this tab!

Taxation References Keywords

Magandang Buhay, Katax! 

Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na salita upang mahanap ang impormasyon na kailangan mo ukol sa buwis o tax. Gamitin ang salita sa pahinang "Taxation References". 

ATP  Authority to Print Receipts
LOA Letter of Authority