(02)376-4270 / (02) 921-6107 / 0922-801-0922 / 0998-979-3922|kataxpayer@gmail.com
Loading Events
This event has passed.
Reserve your slot now!
SOLVING INSTANTLY BIR OPEN CASES
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Dear Emelino, Ako po ay Property Consultant ng super powerful Condo Developer. Ang trabaho ko po ay taga-bigay ng FLYERS doon sa loob ng Shopping Mall. Ni-require po akong mapa-register sa BIR at magpa-print ng sarili kong official receipts. After two (2) months, natanggal po ako dahil hindi ko ma-reach ang aking sales-quota. Wala po akong naging hanapbuhay sa mga sumunod na taon at umasa na lang sa kakarampot na kita ng aking asawa. Nang matanggap po akong muli bilang ACCOUNTING CLERK, ni-require po ako ng aking bagong employer na ilipat ang aking TIN sa kanyang Revenue District Office. Laking gulat ko ng sabihin sa akin na mayroon akong 400 BIR OPEN CASES na may 400,000 PESOS PENALTY. HesusMariaJoseph! Wala po akong ganitong salapi. Sir Emelino, tulungan po ninyo ako. Ayoko pong makulong. Maliliit pa po ang aking mga anak. Sabihin po ninyo kung anu-ano ang mga dapat kong gawin. – Nagmamakaawa, Tirso Karakool…

IMPORTANTLY and after attending the SOLVING INSTANTLY BIR OPEN CASES, you will learn ….
     (1). the origin of BIR Open Case
     (2). the scenarios that increases and decreases the number of BIR Open Cases
     (3). the terminologies being used to confuse and abuse an untrained and      undereducated taxpayers
     (4). the bad effects of ignoring the BIR Open Cases
     (5). the available and accessible reliefs and legal remedies that will reduce the amount              of penalties associated with the BIR Open Cases
     (6). the process to be undertaken to stop the BIR Open Cases increase their number
     (7). how to prepare legal evidences to prevent embarrassing situations to happen
     (8). other tips and techniques that will help and assist you to manage your BIR Open       Cases

VIP-rate is P3,360 if you registered and paid one day before the event date. Else, the Walk-in rate is P11,200.

For inquiries, please contact:

09173071316/ 09175618258/ 09088807568

and look for Guia, Emelio or Lovely.